24.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 24.4.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte dagligen och upprätthåller lägesbilden. Situationen är fortfarande lugn i Soites område och förberedelserna fortskrider planenligt.

Situationen är oförändrad: det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor i dag i Soites område. En coronaviruspatient vårdas på avdelning. Det har konstaterats sammanlagt 16 coronavirussmittor i Soites område, och alla smittkedjor i Soites område har kunnat spåras. 

Situationen är fortfarande lugn på coronaviruspolikliniken och på infektionsmottagningarna samt i rådgivningstelefonen gällande coronaviruset.

Elektiv operationsverksamhet inleds nästa vecka vid centralsjukhuset. En del av operationssalarna hålls i beredskap för coronavirussituationen och lämpar sig för intensivvård.

Följande ändring gjordes i listan över avvikande öppettider och ändringar i verksamheten i Soite:

  • Lochteå hälsostation är öppen tisdagar och fredagar, provtagningen vid laboratoriet är från och med 22.4 och tills vidare öppen på onsdagsmorgnar
  • Ullava hälsostation: mottagningen är öppen på onsdagar

Ändringarna gäller från och med nästa vecka.

Uppgifterna om öppettider och ändringar i verksamheten i Soite beroende på coronavirussituationen finns på den här sidan.

Vi informerar om coronavirussituationen under veckosluten endast om situationsbilden förändras.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier