24.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 24.4.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte dagligen kl. 12 och upprätthåller lägesbilden. Situationen är fortsättningsvis relativt lugn i Soites område och förberedelserna fortskrider planenligt.

Det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor i dag. Vi väntar fortfarande på en del av resultaten från de tester som togs förra veckan. Det är ingen rusning på coronapolikliniken eller i rådgivningstelefonen.

Centralsjukhusets huvudingång stängs i fortsättningen redan kl. 16 på kvällarna. Mer instruktioner ges om att dörrar inte får spärras upp.

Det har tillagts flera skyltar i centralsjukhusets område om vägen till laboratoriet. Rekommendationen är att man använder ingång A2 (dörren till centralsjukhusets och psykiatriska flygelns glaskorridor). Det har tillagts mer klientparkering i närheten av denna ingång.

Följande ändringar gjordes i listan över avvikande öppettider och ändringar i verksamheten i Soite:

  • Inga ögonbottenfotograferingar görs tills vidare
  • Begränsningar i ändringsarbeten i bostaden

Ändringarna i verksamheten uppdateras i artikeln om avvikande öppettider.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier