25.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 25.3.2020

Situationen är fortsättningsvis relativt lugn i Soites område och förberedelserna fortskrider planenligt.

Det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor i dag. Vi väntar fortfarande på en del av resultaten från de tester som togs förra veckan. Dröjsmålet beror på rusning i Thl. Det är ingen rusning på coronapolikliniken eller i rådgivningstelefonen.

Soite har utarbetat koncisa anvisningar för äldre om hur de bör handla under coronasituationen. Anvisningarna delas ut vitt via olika kanaler.

Listan över avvikande öppettider och ändringar i verksamheten i Soite ändrades i fråga om neurologin och rehabiliteringen. Listan över ändringar i verksamheten uppdateras i artikeln om avvikande öppettider.

Infor­me­ring­en om coro­na­si­tu­a­tio­nen

I fråga om informeringen följer vi social- och hälsovårdsministeriets och Thl:s anvisningar. Vi bekräftar de uppgifter om antalet smittade som Thl meddelat, men med tanke på integritetsskydd och nationella riktlinjer ger vi inga närmare uppgifter om vården av patienter i Soites område.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier