omaolo.fi
26.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 26.11.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte måndagar och torsdagar samt vid behov och upprätthåller lägesbilden. Beredskapen är planenlig.

Det har konstaterats sex nya coronavirussmittor i Soites område. Fem av smittorna är förknippade med den tidigare smittkedjan i Kronoby. Smittorna är förknippade med en massexponering på en arbetsplats, och Soites infektionsexperter samarbetar med företaget i fråga om att få smittkedjan under kontroll och i fråga om effektiverande åtgärder. En av de nya smittorna är förknippad med en smittkedja i Norra Österbotten.

En person som smittats av coronaviruset vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Det har nu konstaterats sammanlagt 128 coronavirussmittor i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt under hela pandemin.

Var och en kan hjäl­pa före­byg­ga smittor

I Soites område gäller en utvidgad rekommendation om att använda ansiktsmask. En ansiktsmask är ett av sätten att förhindra coronaviruset från att spridas.

Förebygg spridningen av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till test
  • Ladda ner och använd Coronablinkern

Det är vik­tigt att söka sig till test­ning ock­så om man har lind­ri­ga symtom!

Soites infektionsmottagning kan kontaktas genom att fylla i en symtombedömning för coronavirussymtom i Omaolo-tjänsten på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv . Om dina symtom kräver det, kan dina kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan du själv beställa tid via Omaolo till en drive-in-teststation. Coronarådgivningsnumret är öppet vardagar kl. 8-17 och under veckosluten kl. 8-16 på numret 06 828 7499 (vuxna, över 16-åringar som insjuknat). Soites barnakut är öppen dygnet runt 24/7, tfn 06 826 4444 (under 16 år gamla som insjuknat).

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier