27.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 27.3.2020

Situationen är fortsättningsvis relativt lugn i Soites område och förberedelserna fortskrider planenligt. Förberedelserna och samarbetet mellan olika enheter har fortskridit på ett föredömligt sätt!

Det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor i dag heller. Det har varit ännu lugnare på coronapolikliniken och i rådgivningstelefonen än i början av veckan och det har tagits färre prov. Vi väntar fortfarande på en del av resultaten från de tester som togs förra veckan (fre och lör). Dröjsmålet beror på rusning i Thl.

HUS delar varje vecka med sig av sina erfarenheter av vården covid-19 patienter till sjukvårdsdistrikten. Vi får mycket nyttiga tips och observationer därifrån om vad det lönar sig att koncentrera sig på vid förberedelser.

SHM har gett anvisningar om att beakta undantagstillståndet särskilt när det gäller service på basnivå. Soite har redan agerat på det sätt som ministeriet rekommenderar. I icke-brådskande verksamhet används i första hand distansmottagningar.

Beredskapsgruppen konstaterade också att cheferna har fått anvisningar gällande anställda från Nyland. Dessa åläggs 7 dagars karens innan de får komma till Soites verksamhetsställe.

Listan över avvikande öppettider och ändringar i verksamheten i Soite preciserades i fråga om skol- och studerandehälsovårdarna: här har utsetts ansvariga hälsovårdare som svarar på elevernas/föräldrarnas telefonsamtal.

Vi påminner om att vi informerar om situationen under veckosluten endast om situationsbilden förändras.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier