27.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 27.4.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte dagligen och upprätthåller lägesbilden. Situationen är fortfarande lugn i Soites område och förberedelserna fortskrider planenligt.

Situationen är oförändrad: det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor i dag i Soites område. Inga coronaviruspatienter vårdas på avdelning. Det har konstaterats sammanlagt 16 coronavirussmittor i Soites område, och alla smittkedjor i Soites område har kunnat spåras. 

Situationen är fortfarande relativt lugn på coronaviruspolikliniken och på infektionsmottagningarna samt i rådgivningstelefonen gällande coronaviruset.

Listan på avvikande öppettider och ändringar i verksamheten i Soite ändrades inte.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier