30.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 30.3.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte dagligen kl. 12 och upprätthåller lägesbilden. Situationen är fortsättningsvis relativt lugn i Soites område och förberedelserna fortskrider planenligt.

Det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor i dag i Soites område. Det har inte varit rusning på coronapolikliniken eller i rådgivningstelefonen.

I fråga om användning av skyddsutrustning har Soite förbundit sig till social- och hälsovårdsministeriets och THL:s anvisningar, och Soites anvisningar baserar sig på dessa.

Listan på avvikande öppettider och på ändringar i verksamheten i Soite ändrades inte.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier