08.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 8.4.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte dagligen kl. 12 och upprätthåller lägesbilden. Situationen är fortsättningsvis lugn i Soites område och förberedelserna fortskrider planenligt.

Det har konstaterats en ny coronavirussmitta i Soites område. En coronaviruspatient vårdas på avdelning. Alla smittkedjor har kunnat spåras i Soites område och alla exponerade har kunnat kontaktas. Det har nu konstaterats sammanlagt nio coronavirussmittor i Soites område.

Det är fortsättningsvis lugnt i rådgivningstelefonen gällande coronaviruset. Antalet tester som gjorts vid coronaviruspolikliniken har ökat något. Soites hemcorona-team är i beredskap och kan inleda sin verksamhet från och med i morgon enligt behov.

Listan på avvikande öppettider och ändringar i verksamheten i Soite ändrades inte.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier