09.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 9.4.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte dagligen kl. 12 och upprätthåller lägesbilden. Situationen är fortsättningsvis lugn i Soites område och förberedelserna fortskrider planenligt.

Det har konstaterats tre nya coronavirussmittor i Soites område. Smittkedjorna har kunnat spåras. En coronaviruspatient vårdas på avdelning. Det har nu konstaterats sammanlagt 12 coronavirussmittor i Soites område.

Situationen har fortfarande varit lugn på coronaviruspolikliniken och i rådgivningstelefonen gällande coronaviruset.

Soite tar gradvis i bruk tvättbara ansiktsmasker i tyg inom hemvården, vid enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg och vid alla hembesök. De tvättbara ansiktsmaskerna har köpts från lokala företag. Soite har dessutom fått ett parti skyddsutrustning från Försörjningsberedskapscentralen.

Listan på avvikande öppettider och ändringar i verksamheten i Soite ändrades inte.

Vi informerar om situationen under påsken endast om situationsbilden förändras.

Sociala medier