09.06.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 9.6.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte dagligen och upprätthåller lägesbilden. Situationen är fortfarande relativt lugn i Soites område och förberedelserna fortskrider planenligt.

Det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt idag. Inga coronaviruspatienter vårdas på avdelning. Det har nu konstaterats sammanlagt 31 fall av coronavirussmitta i Soites område.

Situationen är lugn på infektionsmottagningarna samt i rådgivningstelefonen gällande coronaviruset. Coronavirustester görs med låg tröskel vid coronavirussymptom på Soites infektionsmottagningar.

Det gjordes inga ändringar i Soites lista över öppettider och ändringar i verksamheten i Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier