omaolo.fi Vaccinationer
10.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 10.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. De som smit­tats har lind­ri­ga symp­tom och är hem­ma. De som utsatts för viru­set har kart­lagts. Soi­te påmin­ner om att man bör söka sig till test ock­så om man har lind­ri­ga symp­tom. Coro­na­vi­rus­test görs med låg trös­kel. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 19 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdelning.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier