omaolo.fi
17.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 17.12.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte måndagar och torsdagar samt vid behov och upprätthåller lägesbilden. Beredskapen är planenlig.

Det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor i Soites område. Den senaste coronavirussmittan konstaterades i Soites område 14.12.2020. Inga patienter med coronavirussmitta vårdas för närvarande på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Regionförvaltningsverket har gett en ny föreskrift gällande sammankomstbegränsningar i Mellersta Österbotten:

”Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland begränsar antalet deltagare i publika evenemang och allmänna möten till tio personer under perioden 22.12.2020-17.1.2021 i Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikt.” Läs mera i RFV:s meddelande (på finska).

Mellersta Österbotten är fortfarande i accelerationsfasen i fråga om coronavirusepidemin. De gällande bestämmelserna och rekommendationerna finns på Soites coronaviruswebbplats.

På Soites coronaviruswebbplats finns nu också information om coronavirusvacciner. På sidan hittar du nyttiga länkar till information om vacciner samt till ofta förekommande frågor:

Soite förbereder sig inför julen genom personalarrangemang, så att vården av invånarna i området samt patientsäkerheten kan tryggas ifall coronavirusläget försämras i området.

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen påmin­ner om rekom­men­da­tio­nen gäl­lan­de fes­ter i juletider:

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier