20.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 20.5.2020

Soites coronaberedskapsgrupp har möte dagligen och upprätthåller lägesbilden. Situationen är fortfarande lugn i Soites område och förberedelserna fortskrider planenligt.

Situationen är oförändrad: Det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor i dag i Soites område. Inga coronaviruspatienter vårdas på avdelning. Det har konstaterats sammanlagt 23 coronavirussmittor i Soites område.

Situationen är lugn på infektionsmottagningarna samt i rådgivningstelefonen gällande coronaviruset. Coronavirustest görs med låg tröskel vid coronavirussymptom.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat coronavirusanvisningarna för över 70-åringar. Soite uppmanar de äldre i området samt deras anhöriga att läsa anvisningarna och handla enligt dem.

Länkar till THL:s anvisningar:

Det är viktigt att äldre personer inte smittas av coronaviruset – välmående och funktionsförmåga också betydelsefullt

”Ikääntyneet – ohjeita yli 70-vuotiaille” (Äldre - anvisningar för över 70-åringar)

Uppdaterade anvisningar för över 70-åringarnas coronavirusvardag:

  • Håll kontakt med dina närstående på ett tryggt sätt: träffa dem helst ute, håll säkerhetsavståndet.
  • Ta vara på din hälsa: var ute, rör på dig, ät mångsidigt och regelbundet.
  • Sköt om behandlingen av eventuella långtidssjukdomar, avboka inte dina läkartider i onödan.

Det är fortfarande ytterst viktigt att hålla ett säkerhetsavstånd på ca 2 meter och att iaktta god handhygien.

Listan på avvikande öppettider och på ändringar i verksamheten i Soite ändrades inte.

Vi informerar om coronasituationen under veckoslut och helgdagar endast om situationen förändras.

Sociala medier