05.10.2020

Soi­tes områ­de är fort­fa­ran­de på utgångsni­vå: en stark maskre­kom­men­da­tion trä­der i kraft

Soites coronaberedskapsgrupp behandlade epidemiläget vid sitt möte 5.10.2020 och gjorde en kartläggning av att rikta personalresurser till bekämpning av infektioner.

Senare på måndag hade också den regionala myndighetsgruppen ett möte. I gruppen ingår förutom Soite också Regionförvaltningsverket, Institutet för hälsa och välfärd THL och Närings-, trafik- och miljöcentralen. Gruppen bedömde situationsbilden gällande coronavirusepidemin i Mellersta Österbotten och bedömde att Soite är fortfarande på utgångsnivå när det gäller epidemin, trots ett ökat antal smittor.

I Soites område uppfylls kriterierna för upptrappningsfasen endast i fråga om incidens. Incidensen är för närvarande 17,9/100 000 invånare. Andelen positiva testresultat är dock fortfarande under 1 % av alla coronavirustester, och smittkedjorna har kunnat spåras till nästan 100 %.

Myndighetsgruppen fastslog den utvidgade rekommendationen om ansiktsmasker i området som Soite gett tidigare. Soite rekommenderar starkt ett allmänt bruk av ansiktsmask i offentliga lokaler, i affärer och på andra platser när man uträttar ärendet utanför hemmet. Maskrekommendationen gäller också läroanstalter på andra stadiet (yrkesskolor och gymnasier) samt högskolor och universitet. Länk: Så här använder du ansiktsmask på korrekt sätt.

I det här skedet är det viktigt att rikta Soites personalresurser till bekämpning av infektioner. Det här leder till ändringar i Soites verksamhet.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier