omaolo.fi
13.01.2021

Soi­tes områ­de över­går till bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min – rekom­men­da­tio­ner­na för­blir i huvud­sak oför­änd­ra­de t.o.m. 14.2.2021

Mellersta Österbottens regionala myndighetsarbetsgrupp för covid-19 hade möte onsdag 13.1.2021 för att göra en bedömning av den regionala situationsbilden och de regionala bestämmelserna och rekommendationerna. Soites område övergår till basnivån i fråga om coronavirusepidemin, men de gällande rekommendationerna förblir i huvudsak oförändrade. Rekommendationerna lättas i fråga om simhallar och bibliotek. Dessutom gäller inte rekommendationen om att använda ansiktsmask i grundskolan när området är på basnivå.

Incidensen i fråga om coronaviruset motsvarar i Soites område definitionen för basnivån: Incidensen är under de 14 gångna dygnen 7,7/100 000 invånare, och 0,2 % av coronavirustesterna är positiva. Situationen har varit lugn redan i några veckor i området.  Följaktligen drog Mellersta Österbottens covid-19-myndighetsarbetsgrupp upp riktlinjen att Mellersta Österbotten övergår till basnivån gällande coronavirusepidemin.

Eftersom coronavirusläget ändå är fortfarande allvarligt i landet, kan rekommendationerna inte lättas avsevärt. I Mellersta Österbotten ändras de regionala coronavirusrekommendationerna på följande sätt:

  • Simhallarna kan öppnas med särskilda arrangemang från 18.1.2021. I simhallarna ska man sköta om hygienen och se till att tillräckliga säkerhetsavstånd kan hållas. För att säkerhetsavstånden ska kunna hållas kan t.ex. ungefär var fjärde omklädningsskåp öppnas, och antalet personer som är samtidigt i bastu- och duschutrymmena ska begränsas.
  • Bibliotekens läsesalar kan öppnas, men säkerhetsavstånden och hygienrekommendationerna ska beaktas.
  • Den regionala rekommendationen om att använda ansiktsmask vid läroinrättningar gäller studerande på andra stadiet och uppåt. Enligt THL:s rekommendation gäller rekommendationen om att använda ansiktsmask inte grundskolorna när ett område är på basnivån.

Begränsningarna gällande sammankomster och de andra rekommendationerna som är förknippade med coronavirusläget förblir oförändrade och gäller t.o.m. 14.2.2021. Det rekommenderas att privata sammankomster på över tio personer inte ordnas i Soites område. Bestämmelserna och rekommendationerna som gäller i Soites område listas på sidan https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Regionförvaltningsverket ger under slutet av veckan en uppdaterad föreskrift om deltagarantalet vid publika evenemang och allmänna sammankomster.

Det har inte konstaterats några nya coronavirussmittor i Soites område. Den senaste coronavirussmittan konstaterades i området 10.1.2021. Inga patienter med coronavirussmitta vårdas för närvarande på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Situationsbilden för regionen finns på Soites coronaviruswebbplats. Länk: situationsbilden.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier