omaolo.fi Vaccinationer

Sta­tistik

Den natio­nel­la sta­tisti­ken finns på THL:s coronakar­ta enligt hem­kom­mun. Upp­gif­ter­na upp­da­te­ras på webb­plat­sen var­je var­dag kl. 12.

Vi pub­li­ce­rar inte läng­re infor­ma­tion om anta­let smit­tor sepa­rat på den­na sida. Siff­ror­na upp­da­te­ras på förs­ta sidan var­je måndag.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier