omaolo.fi Vaccinationer

Sta­tistik

fall­back, tän­ne lis­ta tekstinä?

Coro­na­vi­rus­in­fek­tio­ner som kon­sta­te­rats i Soi­te (dagen då fal­len rap­po­Po­si­ti­va coro­na­vi­rus­fall som dia­gnos­ti­se­rats i Soi­te. Från och med 13.9.2021 med­de­las den före­gå­en­de vec­kans smit­tan­tal en gång per vec­ka på måndagar.

13.3.2020: 1 fall

14.3.2020: 1 fall

23.3.2020: 1 fall 

27.3.2020: 1 fall 

28.3.2020: 1 fall 

2.4.2020: 2 fall

6.4.2020: 1 fall 

8.4.2020: 1 fall

9.4.2020: 3 fall

11.4.2020: 2 fall

13.4.2020: 1 fall

19.4.2020: 1 fall

4.5.2020: 1 fall

10.5.2020: 2 fall

11.5.2020: 4 fall

27.5.2020: 1 fall

31.5.2020: 2 fall

2.6.2020: 3 fall

4.6.2020: 2 fall

20.7.2020: 1 fall

24.8.2020: 1 fall

02.09.2020: 1 fall

13.9.2020: 5 fall

14.9.2020: 1 fall

19.9.2020: 3 fall

22.9.2020: 1 fall

23.9.2020: 1 fall

26.9.2020: 2 fall

2.10.2020: 3 fall

5.10.2020: 5 fall (+3 infek­te­ra­de per­so­ner som bor utan­för Soite)

6.10.2020: 3 fall

7.10.2020: 3 fall

8.10.2020: 3 fall

10.10.2020: 5 fall

12.10.2020: 2 fall

15.10.2020: 2 fall

19.10.2020: 5 fall

23.10.2020: 1 fall

26.10.2020: 2 fall

27.10.2020: 1 fall

29.10.2020: 3 fall

30.10.2020: 2 fall

2.11.2020: 3 fall

3.11.2020: 1 fall

4.11.2020: 2 fall

5.11.2020: 1 fall

9.11.2020: 1 fall

11.11.2020: 1 fall

12.11.2020: 3 fall

13.11.2020: 4 fall

15.11.2020: 4 fall

16.11.2020: 1 fall

18.11.2020: 2 fall

19.11.2020: 1 fall

20.11.2020: 3 fall

21.11.2020: 1 fall

24.11.2020: 2 fall

25.11.2020: 1 fall

26.11.2020: 6 fall

28.11.2020: 6 fall

29.11.2020: 1 fall

1.12.2020: 2 fall

2.12.2020: 1 fall

3.12.2020: 3 fall

5.12.2020: 1 fall

6.12.2020: 1 fall

7.12.2020: 1 fall

8.12.2020: 1 fall

9.12.2020: 1 fall

13.12.2020: 1 fall

15.12.2020: 1 fall

23.12.2020: 1 fall

24.12.2020: 1 fall

28.12.2020: 2 fall

29.12.2020: 2 fall

30.12.2020: 1 fall

4.1.2021: 2 fall

7.1.2021: 1 fall

10.1.2021: 1 fall

15.1.2021: 1 fall

19.1.2021: 3 fall

20.1.2021: 3 fall

21.1.2021: 1 fall

22.1.2021: 1 fall

23.1.2021: 1 fall

26.1.2021: 1 fall

27.1.2021: 3 fall

28.1.2021: 2 fall

29.1.2021: 2 fall

30.1.2021: 1 fall

31.1.2021: 1 fall

1.2.2021: 2 fall

2.2.2021: 3 fall

5.2.2021: 2 fall

6.2.2021: 2 fall

7.2.2021: 4 fall

8.2.2021: 1 fall

9.2.2021: 1 fall

10.2.2021: 1 fall

11.2.2021: 1 fall

12.2.2021: 1 fall

13.2.2021: 1 fall

14.2.2021: 1 fall

16.2.2021: 1 fall

17.2.2021: 2 fall

18.2.2021: 4 fall

20.2.2021: 3 fall

21.2.2021: 1 fall

23.2.2021: 3 fall

24.2.2021: 2 fall

25.2.2021: 4 fall

26.2.2021: 2 fall

27.1.2021: 1 fall

2.3.2021: 1 fall

3.3.2021: 1 fall

4.3.2021: 3 fall

5.3.2021: 3 fall

7.3.2021: 3 fall

10.3.2021: 3 fall

13.3.2021: 2 fall

19.3.2021: 5 fall

21.3.2021: 1 fall

24.3.2021: 1 fall

28.3.2021: 2 fall

31.3.2021: 3 fall

1.4.2021: 5 fall

2.4.2021: 3 fall

3.4.2021: 2 fall

8.4.2021: 2 fall

10.4.2021: 1 fall

12.4.2021: 1 fall

28.4.2021: 1 fall

6.5.2021: 1 fall

7.5.2021: 7 fall

8.5.2021: 3 fall

9.5.2021: 3 fall

10.5.2021: 6 fall

11.5.2021: 5 fall

12.5.2021: 16 fall

13.5.2021: 15 fall

14.5.2021: 10 fall

15.5.2021: 14 fall

16.5.2021: 21 fall

17.5.2021: 23 fall

18.5.2021: 11 fall

19.5.2021: 11 fall

20.5.2021: 11 fall

21.5.2021: 11 fall

22.5.2021: 7 fall

23.5.2021: 8 fall

24.5.2021: 5 fall

25.5.2021: 6 fall

26.5.2021: 5 fall

27.5.2021: 5 fall

28.5.2021: 3 fall

29.5.2021: 4 fall

31.5.2021: 1 fall

3.6.2021: 1 fall

4.6.2021: 3 fall

8.6.2021: 1 fall

9.7.2021: 1 fall

12.7.2021: 2 fall

16.7.2021: 1 fall

21.7.2021: 1 fall

23.7.2021: 1 fall

24.7.2021: 1 fall

27.7.2021: 1 fall

29.7.2021: 3 fall

2.8.2021: 3 fall

3.8.2021: 1 fall

4.8.2021: 2 fall

5.8.2021: 1 fall

6.8.2021: 3 fall

7.8.2021: 10 fall

8.8.2021: 6 fall

9.8.2021: 3 fall

10.8.2021: 4 fall

11.8.2021: 6 fall

12.8.2021: 6 fall

13.8.2021: 6 fall

14.8.2021: 3 fall

15.8.2021: 3 fall

17.8.2021: 2 fall

18.8.2021: 1 fall

19.8.2021: 7 fall

20.8.2021: 6 fall

21.8.2021: 6 fall

22.8.2021: 3 fall

23.8.2021: 2 fall

24.8.2021: 5 fall

26.8.2021: 3 fall

27.8.2021: 10 fall

28.8.2021: 1 fall

29.8.2021: 1 fall

31.8.2021: 3 fall

1.9.2021: 2 fall

2.9.2021: 3 fall

3.9.2021: 3 fall

4.9.2021: 6 fall

5.9.2021: 2 fall

vec­ka 36: 36 fall

Sam­man­lagt: 650

THL upp­da­te­rar infor­ma­tion på sidan:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Den natio­nel­la sta­tisti­ken finns på THL:s koronakar­ta enligt hem­kom­mun (på fins­ka) THL rap­por­te­rar coro­na­vi­russmit­tor­na på sin coronakar­ta enligt hem­kom­mun, obe­ro­en­de av var testet gjorts. På den här sidan med­de­lar vi anta­let test med posi­tivt resul­tat inom Soite. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier