omaolo.fi
29.06.2020

Tele­fon­ti­den för Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon om coro­na­vi­ru­set ändras

Telefontiden för Soites rådgivningstelefon om coronaviruset 06 828 7499 ändras mån 29.6.2020.

Den nya telefontiden är kl. 8-16 varje dag.

Telefontiden ändras enligt behov och situation. Soite följer kontinuerligt med situationen.

Om du misstänker att du smittats med coronaviruset, ring detta nummer. Utanför tjänstetid ring samjourens nummer 06 826 4500 eller Soites barn akut tfn 06 826 4444.

Länk: Gör så här vid misstanke om coronavirusinfektion

koronavilkku-banneri-mobiili

Sociala medier