omaolo.fi Vaccinationer
29.06.2020

Tele­fon­ti­den för Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon om coro­na­vi­ru­set ändras

Tele­fon­ti­den för Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon om coro­na­vi­ru­set 06 828 7499 änd­ras mån 29.6.2020.

Den nya tele­fon­ti­den är kl. 8–16 var­je dag.

Tele­fon­ti­den änd­ras enligt behov och situ­a­tion. Soi­te föl­jer kon­ti­nu­er­ligt med situationen.

Om du miss­tän­ker att du smit­tats med coro­na­vi­ru­set, ring det­ta num­mer. Utan­för tjäns­te­tid ring sam­jou­rens num­mer 06 826 4500 eller Soi­tes barn akut tfn 06 826 4444.

Länk: Gör så här vid miss­tan­ke om coronavirusinfektion

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier