omaolo.fi Vaccinationer
28.02.2021

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion öpp­nas ock­så för 75–79-åringar

Tids­bok­ning­en för coro­na­vac­ci­na­tion öpp­nas för 75–79-åringar tis­dag 2.3.2021 kl. 12.

Vac­ci­na­tions­tid kan bokas sam­ti­digt ock­så för när­stå­en­de­vår­da­re och äld­re per­so­ner (över 70 år gam­la, t.ex. make/maka) som bor i sam­ma hus­håll med en 75–79 år gam­mal person. 

Om en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­bok­ning­en görs per tele­fon. Under 70 år gam­la när­stå­en­de­vår­da­re vac­ci­ne­ras med ett annat vac­cin en annan dag. 

Tids­bok­ning­en är ock­så öppen för över 80 år gam­la per­so­ner och invå­na­re i Soi­tes områ­de som hör till risk­grupp 1.

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bokas anting­en elektro­niskt eller per tele­fon:

  • tidsbokning per telefon: 06 828 7488. Öppen tisdagar från kl. 12 så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
  • elektronisk tidsbokning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi
    Logga in dig i tjänsten med dina bankkoder (eller genom någon annan säker identifiering) så kan du beställa tid åt dig själv. Det är möjligt att beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å den andra personens vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en sker smi­di­ga­re och vi rekom­men­de­rar att tid bokas elektro­niskt om möjligt.

Vi ber när­stå­en­de se till att äld­re släk­ting­ar får en vac­ci­na­tions­tid och kan kom­ma till vaccinationsstället.

Mera infor­ma­tion på sidan Coro­na­vi­rus­vac­ci­ner­na.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier