omaolo.fi Vaccinationer
17.03.2021

Tids­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner utvid­gas ock­så till 70–74 år gam­la per­so­ner — tider kan bokas elektro­niskt redan ons 17.3

Det finns ännu gott om vac­ci­na­tions­ti­der kvar och där­för utvid­gar vi vac­ci­na­tio­ner­na ock­så till 70–74 år gam­la per­so­ner i områ­det. Ock­så alla över 75 år gam­la per­so­ner kan fort­fa­ran­de boka tid till coro­na­vac­ci­na­tion. Över 70 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras fort­fa­ran­de med Pfi­zer-BioN­Te­chs och Moder­nas vacciner.

  • den elektroniska tidsbokningen till coronavaccinationer öppnas för 70-74 år gamla personer ons 17.3 kl. 9 i Egenvårdstjänsten på adressen: https://soite.terveytesi.fi
    Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi
  • tidsbokningen per telefon öppnas tisdag 23.3.2021 kl. 12, tfn 06 828 7488 för alla målgrupper som har rätt till vaccination i det här skedet. Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.

Det finns ännu gott om vac­ci­na­tions­ti­der kvar för per­so­ner som hör till risk­grupp 1

Tids­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner är fort­fa­ran­de öppen ock­så för per­so­ner i åldern 16–69 år som hör till risk­grupp 1. Per­so­ner i risk­grupp 1 vac­ci­ne­ras med Astra­Ze­necas vac­cin i enlig­het med det natio­nel­la vac­ci­na­tions­pro­gram­met. Det finns just nu ännu gott om vac­ci­na­tions­ti­der kvar ock­så till des­sa vac­ci­na­tio­ner i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en på adres­sen https://soite.terveytesi.fi

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier