omaolo.fi Vaccinationer
04.02.2021

Tids­bok­ning­en till massvac­ci­na­tio­ner­na vec­ka 6 öpp­nas mån­dag 8.2.2021 kl. 12

Massvac­ci­na­tio­ner­na är i nulä­get avsed­da för per­so­ner äld­re än 80 år som bor hem­ma samt när­stå­en­de­vår­da­re och äld­re (per­so­ner över 70) som bor till­sam­mans med dem i sam­ma hushåll.

Tids­bok­ning­en till massvac­ci­na­tio­ner­na vec­ka 6 öpp­nas mån­dag 8.2.2021 kl. 12

Du kan boka tid till coro­na­vac­ci­na­tion elektro­niskt eller per tele­fon. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en går smi­di­ga­re och vi rekom­men­de­rar där­för att du reser­ve­rar tid via den om möj­ligt. Om man sam­ti­digt ska vac­ci­ne­ra en när­stå­en­de­vår­da­re eller part­ner som bor i sam­ma hus­håll ska tids­bok­ning göras per tele­fon för båda.

  • tidsbokning per telefon: 06 828 7488 Öppen mån 12-16 och tis-fre kl. 8-16. Man kan även reservera tid per telefon å en äldre persons vägnar.
  • Elektronisk tidsbokning online i  Omahoito-tjänsten på adressen: https://soite.terveytesi.fi    
    Loggar in dig i Omahoito-tjänsten med dina bankkoder (eller annan stark identifiering) för att boka tid åt dig själv.

Vac­ci­na­tions­stäl­le­na

Du kan reser­ve­ra vac­ci­na­tions­tid till det vac­ci­na­tions­stäl­le du vill. På grund av den begrän­sa­de till­gång­en på vac­cin inleds coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner till en bör­jan bara vid föl­jan­de ställen:

  • Karleby (plats: Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
  • Kannus (plats: Församlingshuset, Valtakatu 20)
  • Toholampi (plats: Församlingshemmet, Lampintie 7)
  • Dunkars (plats: Hälsocentralen, Mäntöläntie 2 eller Pajala familjecenter, Pajalantie 1)
  • Kronoby (plats: Terjärv rådgivning, Hörbyvägen 2, 68700 Terjärv)
  • Perho (plats: Hälsostationen, Vanhainkodintie 20)

I nulä­get går det att boka tid bara till des­sa ställen.

Det är inte möj­ligt att boka vac­ci­ne­rings­tid vid vac­ci­na­tions­stäl­le­na. Vac­ci­ne­rings­ti­den ska i stäl­let bokas på för­hand per tele­fon eller elektro­niskt. Tyvärr kan vac­ci­na­tions­stäl­le­na inte hel­ler ta emot blan­ket­ter om uträt­tan­de av ären­den å en annan per­sons vägnar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier