omaolo.fi Vaccinationer
25.05.2021

Tids­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner utvid­gas till över 45 år gam­la personer

Mål­grup­pen för coro­na­vac­ci­na­tio­ner utvid­gas till över 45 år gam­la per­so­ner eftersom det fort­fa­ran­de finns ett antal ledi­ga tider kvar i den­na vec­kas tids­bok­ning. Nu kan allt­så alla över 45 år gam­la per­so­ner samt 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 som bor i Soi­tes områ­de få en coronavaccination. 

Tider kan nu bokas elektro­niskt via Egen­vårds­tjäns­ten på adres­sen https://soite.terveytesi.fiTider läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en ock­så annars om tider avbo­kas eller om vac­cin­mäng­den plöts­ligt ökar. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Tids­bok­ning­en per tele­fon öpp­nas igen tis­dag 1.6.2021.

Länk: Mer infor­ma­tion om Soi­tes coronavaccinationer

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier