27.07.2020

Till coro­na­vi­rus­test all­tid på basis av tele­fon­kon­takt

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite påminner om att man kommer till coronavirustest alltid på basis av telefonkontakt och tidsbeställning. Om du misstänker att du smittats av coronaviruset, kom alltså inte in i Soites verksamhetsställe, utan ring oss först.

Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset kan ringas varje dag kl. 8-16, tfn 06 828 7499.

Vi påminner också om att Soites samjour ska kontaktas utanför rådgivningstelefonens öppettider endast om hälsotillståndet kräver akut vård. I annat fall tas coronavirustest på infektionsmottagningarna vid Karleby huvudhälsostation och hälsostationerna i Kannus och Tunkkari under deras öppettider.

Gällande coronavirustest för en person som är under 16 år gammal, kontakta Soites barnakut, tfn 06 826 4444.

Sociala medier