omaolo.fi Vaccinationer
05.03.2021

Tre nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats i Soi­tes områ­de samt even­tu­el­la expo­ne­ring­ar vid Mini­ma­ni och Espres­so House i Karleby

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Per­so­ner i de smit­ta­des när­mas­te krets som har expo­ne­rats har kart­lagts och pla­ce­rats i karantän.

En av smit­tor­na kan even­tu­ellt ha orsa­kat utsätt­ning för coro­na­vi­rus på föl­jan­de platser:

  • fre 26.2.2021 kl. 11.50-12.50 Minimani i Karleby
  • fre 26.2.2021 kl. 15.40-16.15 Espresso House i Karleby

Vi ber per­so­ner som besökt ovan nämn­da plat­ser att obser­ve­ra sina sym­tom och upp­sö­ka coro­na­vi­rus­test­ning vid mins­ta oro.

Sök dig till coro­na­vi­rus­test­ning i ett tidigt ske­de och ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

  • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
  • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppen vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier