omaolo.fi Vaccinationer
05.09.2021

Två nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats i Soi­tes område

Två nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats i Soi­tes områ­de. Inga pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­si­tu­a­tio­ner har upp­da­te­rats med föl­jan­de uppgifter:

  • ons 1.9 kl. 15.30-16.00 Lidl Indianbyn, Karleby

Vän­li­gen sök dig till ett coro­na­vi­rus­test ock­så om du bara har lind­ri­ga sym­tom som pas­sar in på coro­na­vi­ru­set. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på https://www.omaolo.fi/  eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer 06 828 7499 / barna­ku­ten tfn 06 826 4444.

Van­li­ga sym­tom som tyder på coro­na är bland annat:

  • feber
  • halsont
  • hosta
  • huvudvärk
  • muskelsmärtor
  • störningar i lukt- eller smaksinnet
  • trötthet

 Coro­na­testet kan dock vara posi­tivt även om bara ett eller två sym­tom förekommer.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier