omaolo.fi Vaccinationer
04.08.2021

I Soi­tes områ­de har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor som är för­knip­pa­de med poten­ti­el­la exponeringssituationer

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de.

Lis­tan över even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser har upp­da­te­rats på föl­jan­de sätt:

 • fre 30.7 kl. 14.45-21.30 Lidl i Indianbyn i Karleby
 • fre 30.7 kl. 21.30-00.00 skejtboard-parken Hollyhaka
 • fre 30.7 kl. 01.00-03.00 baren West Coast Billiard
 • lör 31.7 kl. 14.45-21.30 Lidl i Indianbyn i Karleby
 • lör 31.7 kl. 22.00-05.00 Nova Kebab Burger
 • lör 31.7 kl. 13.00-13.20 H&M, köpcentret Chydenia, Karleby
 • lör 31.7 kl. 13.20-13.30 Finlayson, köpcentret Chydenia, Karleby
 • lör 31.7 kl. 13.30-14.00 Hesburger, köpcentret Chydenia, Karleby
 • lör 31.7 kl. 14.00-14.30 Halpa-Halli, Karleby
 • lör 31.7 kl. 14.30-15.00 Prisma, Karleby
 • lör 31.7 kl, 15-16 Minimani, Karleby
 • sön 1.8 kl. 14.45-19.30 Lidl i Indianbyn i Karleby
 • sön 1.8 kl. 15-16 Cafe Bryggan, Öja
 • mån 2.8 kl. 13-14 Badcentret VesiVeijari, Karleby
 • mån 2.8 kl. 14.30-15.00 Kotipizza, köpcentret Kallentori, Karleby
 • mån 2.8 kl. 15.00-15.20 Foto-Jakobsson, köpcentret Kallentori, Karleby
 • tis 3.8 kl. 12.30-12.45 Karleby polisstation
 • tis 3.8 kl. 13.20-13.50 Korv-Görans, Karleby
 • tis 3.8 kl. 14.00-14.15 Karleby polisstation​

Länk: Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coronaviruswebbplats

Vi ber per­so­ner som besökt den poten­ti­el­la expo­ne­rings­plat­sen att vara upp­märk­sam­ma på sym­tom och att inte tve­ka att upp­sö­ka coro­na­vi­rus­test­ning. Tid för ett coro­na­vi­rus­test kan behän­digt bokas i Omaolo-tjäns­ten på web­ben eller på Soi­tes coro­naråd­giv­nings­num­mer, tfn 06 828 7499 / barna­ku­ten, tfn 06 826 4444.

Du note­rar väl att även om du varit på en poten­ti­ell expo­ne­rings­plats behö­ver du inte ta kon­takt med Soi­te per tele­fon om du inte har sym­tom. Det räc­ker att du föl­jer coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na dvs. mins­kar anta­let när­kon­tak­ter och und­vi­ker onö­di­ga sam­ling­ar, är noga med att använ­da ansikts­mask, upp­rätt­hål­ler 2 meters säker­hets­av­stånd och är noga med hand­hy­gi­e­nen. Om du får ens lind­ri­ga sym­tom ska du boka tid till coronavirustest.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier