omaolo.fi Vaccinationer
16.04.2021

Vac­ci­na­tio­ner­na utvid­gas till per­so­ner äld­re än 60

Mål­grup­pen för coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na utvid­gas till per­so­ner över 60 år. Nu kan allt­så alla över 60 år samt per­so­ner i åldern 18–64 år som hör till risk­grupp 1 eller 2 få coronavaccinet.

  • Tidsbokningen per telefon öppnar tisdag 20.4.2021 kl. 12.
  • Även i den elektroniska tidsbokningen på adressen https://soite.terveytesi.fi/portal blir ytterligare tider tillgängliga tisdag 20.4.2021 kl. 12. Tider läggs även till vartefter i det elektroniska tidsbokningssystemet om tider blir tillgängliga på grund av avbokningar eller plötsliga ökningar i mängden vaccin. Dagar då det finns lediga tider tillgängliga är markerade med grönt i webbkalendern.

I Soi­te vac­ci­ne­ras per­so­ner i åldern 18–64 år som hör till risk­grupp 1 eller 2 samt 60–64-åringar med mRNA-vac­ci­ner (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty och Moder­na). Över 65 år gam­la per­so­ner vac­ci­ne­ras med Ast­ra Zenecas vac­cin enligt rekom­men­da­tion från THL.

Obs! Ett undan­tag är över 65 år gam­la per­so­ner som haft en sinust­rom­bos eller som haft ett lågt antal blod­plät­tar i sam­band med hepa­rin­be­hand­ling  (trom­bo­cy­to­pe­ni, HIT); des­sa per­so­ner vac­ci­ne­ras med ett mRNA-vac­cin (Pfi­zer-BioN­Te­chs Comir­na­ty eller Moder­na Om du haft en sådan sjuk­dom, boka din tid per telefon.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier