17.06.2020

Vid cen­tral­sjuk­hu­set och all­män­me­di­cins­ka avdel­ning­ar­na över­går man till besöks­be­gräns­ning­ar

Vid centralsjukhuset och allmänmedicinska avdelningarna i Karleby, Tunkkari och Kannus övergår man till besöksbegränsningar. Det är viktigt att komma ihåg att det finns allvarligt sjuka personer på avdelningarna.

  • Till sjukhuset och allmänmedicinska avdelningarna får komma 1-2 besökare som ska vara helt symtomfria.
  • Besökaren ska använda kirurgiskt mun-nässkydd. Enheterna ska reservera kirurgiska mun-nässkydd att dela ut till besökare.
  • Besökaren måste följa de coronarelaterade anvisningarna för hygien.

Besöksanvisningarna specificeras vid behov i enlighet med nationella anvisningarna.

Sociala medier