omaolo.fi Rokotukset
12.06.2020

Syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­löä kos­ke­vis­ta vie­rai­lu­ra­joit­teis­ta luovutaan

Soi­tes­sa luo­vu­taan syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­lön muka­nao­loon liit­ty­vis­tä rajoit­teis­ta 15.6.2020 lähtien. 

Tuki­hen­ki­lö voi osal­lis­tua ala­tie- ja sek­tio­syn­ny­tyk­seen, syn­ny­tyk­sen käyn­nis­tyk­seen ja syn­ny­tyk­sen jäl­kei­seen hoi­toon, mikä­li hänel­lä ei ole tar­tun­ta­tau­din oireita. 

Tuki­hen­ki­lö pää­see myös seu­lon­tault­ra­ää­ni­tut­ki­muk­siin sekä äitiyspoliklinikkakäynneille. 

Syn­nyt­tä­jän muka­na voi olla yksi tuki­hen­ki­lö ker­ral­laan. Tuki­hen­ki­lön tulee nou­dat­taa koro­na­ti­lan­teen edel­lyt­tä­miä hygieniaohjeistuksia.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media