omaolo.fi Rokotukset
30.03.2020

Ter­veys­kes­kus­vas­taa­no­tot pal­ve­le­vat edel­leen myös kii­reet­tö­mis­sä asioissa

Soi­ten ter­veys­kes­kus­vas­taa­no­tot pal­ve­le­vat asiak­kai­ta edel­leen myös kii­reet­tö­mis­sä asiois­sa, mut­ta niin sanot­tu ”luuk­ku­asioin­ti” on koro­nae­pi­de­mian ajak­si lope­tet­tu. Pyy­däm­me, että otat mei­hin yhteyt­tä joko puhe­li­mit­se tai säh­köi­sen asioin­nin kaut­ta. Myös hoi­to toteu­te­taan etä­ka­na­via hyödyntäen.

Kii­reel­li­set asiat hoi­de­taan yhä vas­taa­no­toil­la, mikä­li asi­aa ei voi­da hoi­taa etä­ka­na­vien kaut­ta. Otat­han täl­löin­kin ennen vas­taa­no­tol­le saa­pu­mis­ta yhteyt­tä puhe­li­mit­se tai säh­köi­sen asioin­nin kautta.

Oman ter­veys­a­se­man yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media