omaolo.fi

Tie­toa koronaviruksesta

Koronaviruksen oireita voivat olla:

Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä.

(Lähde: THL)

Koronavirustilannetta seurataan tiiviisti koko ajan, viimeisin tieto ja toimintaohjeet löytyvät aina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Usein kysyt­ty­jä kysy­myk­siä koro­na­vi­ruk­ses­ta COVID-19:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

Lin­kit:

Luo­tet­ta­vaa tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta sel­ko­kie­lel­lä ja kuvin tuettuna

Tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta eri kie­lil­lä (HUS)

Tie­toa koro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta (ECDC)

koronavilkku-banneri-mobiili

Sosiaalinen media