omaolo.fi Rokotukset

Tie­toa koronaviruksesta

Ohjeet tar­tun­nan ehkäi­se­mi­seen (THL)

Koro­na­vi­ruk­sen oirei­ta voi­vat olla:

Lisä­tie­toa koro­na­vi­ruk­sen oireis­ta THL:n verk­ko­si­vuil­la.

(Läh­de: THL)

Koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta seu­ra­taan tii­viis­ti koko ajan, vii­mei­sin tie­to ja toi­min­taoh­jeet löy­ty­vät aina Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen sivuilta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Usein kysyt­ty­jä kysy­myk­siä koro­na­vi­ruk­ses­ta COVID-19:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

Lin­kit:

Luo­tet­ta­vaa tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta sel­ko­kie­lel­lä ja kuvin tuettuna

Tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta eri kie­lil­lä (HUS)

Tie­toa koro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta (ECDC)

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media