omaolo.fi Rokotukset

Tilan­ne­ku­va

Tie­dot päi­vi­tet­ty 30.7.2021

Tilan­ne­ku­va päi­vi­te­tään hei­nä­kuus­sa maa­nan­tai­sin. Tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta suun­ni­tel­lun tie­do­tusai­ka­tau­lun ulko­puo­lel­la vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muut­tuu olennaisesti.

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set:

Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käynnissä:

Mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set Soi­ten alueella:

Link­ki: kat­ta­va lis­taus suo­si­tuk­sis­ta Soi­ten alueella

Alu­eel­la ei ole voi­mas­sa AVI:n anta­mia kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia.

Alu­eel­li­sen COVID-19 viran­omais­ryh­män suositukset:

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media