omaolo.fi Rokotukset

Tilan­ne­ku­va

Tie­dot päi­vi­tet­ty 14.4.2021

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set:

Mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set Soi­ten alueella:

Link­ki: kat­ta­va lis­taus suo­si­tuk­sis­ta Soi­ten alueella

AVI:n voi­mas­sa ole­va mää­räys kokoontumisista:

Alu­eel­li­sen COVID-19 viran­omais­ryh­män suositukset:

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media