Toi­mi näin

Ohjeet tar­tun­nan ehkäi­se­mi­seen (THL)

Suositus kasvomaskin käytöstä (THL)

Ohje: näin käytät kasvomaskia oikein

Koronavilkku ilmoittaa altistumisesta virukselle, mitä teen?

Toi­mi näin, jos sinul­la on koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta

Jos sinulla on lieviäkään koronavirukseen viittaavia oireita, pysy kotona ja ota meihin yhteyttä!
Soita meille ja Soiten ammattilainen arvioi hoidontarpeesi. Tarvittaessa kutsumme sinut vastaanotolle ja koronavirustestaukseen. Lieväoireisena voit sairastaa rauhassa kotona ja noudattaa kotihoito-ohjeita.

Tee oirearvio Omaolo-palvelussa

Arvioi tartunnan todennäköisyyttä Koronabotissa

Jos epäilet, että olet saanut koronavirustartunnan, älä tule Soiten toimipisteeseen sisälle, vaan soita meille ensin.

Aikuiset, yli 16-vuotiaat sairastuneet:

Koro­na­neu­von­ta­nu­me­ro
puh. 06 828 7499

Avoinna arkisin klo 8-17, viikonloppuisin klo 8-16.

Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita:

Soi­ten yhteis­päi­vys­tys
puh. 06 826 4500

Alle 16-vuotiaat sairastuneet:

Soi­ten las­ten päi­vys­tys
puh. 06 826 4444

Avoinna ympäri vuorokauden 24/7

Näyt­teen­ot­to

Koronavirusnäytteitä otetaan Kokkolassa infektiovastaanotolla, yhteispäivystyksessä sekä lasten päivystyksessä, maakunnassa näytteitä otetaan Tunkkarin ja Kannuksen terveysasemien infektiovastaanotoilla.

Lin­kit:

Luo­tet­ta­vaa tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta sel­ko­kie­lel­lä ja kuvin tuet­tu­na

Vaka­van koro­na­vi­rus­tau­din aikui­set ris­ki­ryh­mät

Las­ten koro­na­vi­rus (COVID-19) ‑ris­ki­ryh­miä kos­ke­va ohje

”Ikään­ty­neen on syy­tä vält­tää koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – hyvin­voin­tiin ja toi­min­ta­ky­kyyn kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta”

”Ikään­ty­neet – ohjei­ta yli 70-vuo­tiail­le”

Koro­naoh­jeis­tus Soi­ten alu­een sivis­tys­toi­miin

koronavilkku-banneri-mobiili

Sosiaalinen media