Toi­mi näin

Ohjeet tar­tun­nan ehkäi­se­mi­seen (THL)

Toi­mi näin, jos sinul­la on koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta

Jos sinulla on lieviäkään koronavirukseen viittaavia oireita, pysy kotona ja ota meihin yhteyttä!
Soita meille ja Soiten ammattilainen arvioi hoidontarpeesi. Tarvittaessa kutsumme sinut vastaanotolle ja koronavirustestaukseen. Lieväoireisena voit sairastaa rauhassa kotona ja noudattaa kotihoito-ohjeita.

Tee oirearvio Omaolo-palvelussa

Arvioi tartunnan todennäköisyyttä Koronabotissa

Jos epäilet, että olet saanut koronavirustartunnan, älä tule Soiten toimipisteeseen sisälle, vaan soita meille ensin.

Koro­na­neu­von­ta­nu­me­ro
puh. 06 828 7499

Avoinna joka päivä 8–16

Puhe­lin­ajan ulko­puo­lel­la, ota yhteyt­tä seu­raa­vas­ti:

Aikuiset, yli 15-vuotiaat sairastuneet:
Soiten yhteispäivystys
puh. 06 826 4500
virka-ajan ulkopuolella

Alle 16-vuotias sairastunut:
Soiten lastenpäivystys
puh. 06 826 4444
Avoinna ympäri vuorokauden 24/7

Näyt­teen­ot­to

Koronavirusnäytteitä otetaan Kokkolassa Soiten koronapoliklinikalla, yhteispäivystyksessä sekä lastenpäivystyksessä, maakunnassa näytteitä otetaan Tunkkarin ja Kannuksen terveysasemien infektiovastaanotoilla.

Kaikki flunssapotilaat, jotka vaativat käyntiä vastaanotoilla hoidetaan infektiovastanotoilla. Kokkolassa nämä potilaat hoidetaan koronapoliklinikalla, ja maakunnan potilaat hoidetaan Kannuksen tai Tunkkarin infektiovastaanotoilla terveysasemalla. Kruunupyyläiset hoidetaan joko Kokkolassa tai Tunkkarilla. Jos kotihoito riittää, voi sairastaa kotona.

Lin­kit:

Luo­tet­ta­vaa tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta sel­ko­kie­lel­lä ja kuvin tuet­tu­na

Vaka­van koro­na­vi­rus­tau­din aikui­set ris­ki­ryh­mät

Las­ten koro­na­vi­rus (COVID-19) ‑ris­ki­ryh­miä kos­ke­va ohje

”Ikään­ty­neen on syy­tä vält­tää koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – hyvin­voin­tiin ja toi­min­ta­ky­kyyn kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta”

”Ikään­ty­neet – ohjei­ta yli 70-vuo­tiail­le”

Sosiaalinen media