Toi­mi näin

Ohjeet tar­tun­nan ehkäi­se­mi­seen (THL)

Kuvassa ohjeet, mitä korona-aikana voi tehdä.

Toi­mi näin jos sinul­la on fluns­sa­oi­rei­ta

Jos sinulla on flunssaoireita jää kotiin!
Lieväoireisena voit sairastaa rauhassa kotona.
Soita ainoastaan, jos vointisi on sellainen, ettet pärjää kotihoito-ohjeilla.

Tee oirearvio Omaolo-palvelussa

Arvioi tartunnan todennäköisyyttä Koronabotissa

Jos on pahaa hengenahdistusta eikä kotihoito riitä tai epäilet, että olet saanut koronavirustartunnan, älä tule Soiten toimipisteeseen sisälle, vaan soita meille ensin.

Koro­na­neu­von­ta­nu­me­ro
puh. 06 828 7499

Avoinna joka päivä 8–20

Puhe­lin­ajan ulko­puo­lel­la, ota yhteyt­tä seu­raa­vas­ti:

Aikuiset, yli 15-vuotiaat sairastuneet:
Soiten yhteispäivystys
puh. 06 826 4500
virka-ajan ulkopuolella

Alle 16-vuotias sairastunut:
Soiten lastenpäivystys
puh. 06 826 4444
Avoinna ympäri vuorokauden 24/7

Lin­kit:

Luo­tet­ta­vaa tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta sel­ko­kie­lel­lä ja kuvin tuet­tu­na

Sosiaalinen media