omaolo.fi

Toi­mi näin

Ohjeet tartunnan ehkäisemiseen (THL)

Kasvomaskisuositus Soiten alueella

Ohje: näin käytät kasvomaskia oikein

Koronavilkku ilmoittaa altistumisesta virukselle, mitä teen?

Toi­mi näin, jos sinul­la on koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oireita

Jos sinulla on lieviäkään koronavirukseen viittaavia oireita, pysy kotona ja ota meihin yhteyttä sähköisesti tai puhelimitse! Älä tule Soiten toimipisteeseen ilman yhteydenottoa.

Yhteydenoton voit tehdä sähköisesti täyttämällä Omaolo-palvelun koronaoirearvion osoitteessa omaolo.fi. Mikäli oireesi sitä edellyttävät, yhteystietosi voidaan välittää Soiteen tai voit itse varata Omaolo-palvelun kautta ajan drive in -testaukseen. Linkki ajanvaraukseen tarjotaan oirearvion täyttämisen jälkeen, mikäli oireesi edellyttävät koronavirustestausta.

Tee oirear­vio Omaolo-palvelussa

Tai soi­ta meille:

Voit myös soittaa meille ja Soiten ammattilainen arvioi hoidontarpeesi. Tarvittaessa kutsumme sinut vastaanotolle ja koronavirustestaukseen.

Aikuiset, yli 16-vuotiaat sairastuneet:

Koro­na­neu­von­ta­nu­me­ro
puh. 06 828 7499

Avoinna arkisin klo 8-17, viikonloppuisin klo 8-16.

Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita:

Soi­ten yhteis­päi­vys­tys
puh. 116 117

Alle 16-vuotiaat sairastuneet:

Soi­ten las­ten päi­vys­tys
puh. 06 826 4444

Avoinna ympäri vuorokauden 24/7

Näyt­teen­ot­to

Koronavirusnäytteitä otetaan Kokkolassa infektiovastaanotolla, yhteispäivystyksessä sekä lasten päivystyksessä. Näytteitä otetaan myös Tunkkarin ja Kannuksen terveysasemien infektiovastaanotoilla.

Linkki: Soiten koronavastaanotot

Lin­kit:

Luo­tet­ta­vaa tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta sel­ko­kie­lel­lä ja kuvin tuettuna

Vaka­van koro­na­vi­rus­tau­din aikui­set riskiryhmät

Las­ten koro­na­vi­rus (COVID-19) ‑ris­ki­ryh­miä kos­ke­va ohje 

Suo­si­tus kas­vo­mas­kin käy­tös­tä (THL)

”Ikään­ty­neen on syy­tä vält­tää koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – hyvin­voin­tiin ja toi­min­ta­ky­kyyn kan­nat­taa kiin­nit­tää huomiota”

”Ikään­ty­neet – ohjei­ta yli 70-vuotiaille”

Koro­naoh­jeis­tus Soi­ten alu­een sivistystoimiin

koronavilkku-banneri-mobiili

Sosiaalinen media