omaolo.fi Rokotukset
14.03.2020

Yhdel­lä hen­ki­löl­lä todet­tu koro­na­vi­rus­tar­tun­ta Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta var­mis­tui per­jan­tai­na 13.3.2020. Tar­tun­ta on saa­tu Ruotsista.

Poti­las on koto­na eris­tyk­ses­sä ja hyvä­kun­toi­nen. Tar­tun­nal­le on altis­tu­nut 10 lähikontaktia.

Soi­te jat­kaa tilan­teen sel­vit­tä­mis­tä yhdes­sä Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen (THL) kanssa.

THL seu­raa kan­sain­vä­lis­tä tilan­net­ta ja päi­vit­tää tie­to­ja sivul­le:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

Lisä­tie­to­ja 

Tie­toa tau­dis­ta Koro­na­vi­rus COVID-19:

 https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a‑o/koronavirus-covid-19 

Usein kysyt­tyä koro­na­vi­ruk­ses­ta COVID-19:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media