omaolo.fi Rokotukset
23.03.2020

Yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tu Soi­ten alueella

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta var­mis­tui sun­nun­tai-maa­nan­tain vas­tai­se­na yönä 23.3.2020. Tar­tun­ta ei lii­ty Soi­tes­sa aiem­min todet­tui­hin kah­teen tartuntaan. 

Soi­te vah­vis­taa, että tar­tun­nan saa­nut on Soi­ten työn­te­ki­jä. Tar­tun­ta­ket­ju on pys­tyt­ty rajaa­maan tar­kas­ti ja varo­toi­men­pi­tei­siin on ryh­dyt­ty. Kaik­kia tar­tun­nal­le altis­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä on infor­moi­tu tilan­tees­ta. Altis­tu­nei­ta on kah­dek­san henkilöä.

Tar­tun­nan saa­nut on koto­na eris­tyk­ses­sä ja hyvä­kun­toi­nen.

THL päi­vit­tää tie­to­ja sivul­le:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Lisä­tie­to­ja
Tie­toa tau­dis­ta: Koro­na­vi­rus COVID-19 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a‑o/koronavirus-covid-19

Usein kysyt­tyä koro­na­vi­ruk­ses­ta COVID-19

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media